El Consell Comarcal del Berguedà ha engegat una campanya que, sota el lema «Som veïns», cerca persones empàtiques amb temps lliures i experiència perquè ofereixen el seu temps i coneixements voluntàriament i prèvia formació per ajudar i acompa-nyar persones demandants d'asil, dones joves amb càrregues familiars i sense ajuda o gent gran que viu aïllada, entre d'altres perfils. Es tracta d'un projecte de mentoratge nou que pretén ajudar les persones que ho necessitin d'igual a igual i que parteix de la base de «crear comunitat i fomentar la cohesió i el bon veïnatge», segons va explicar la tècnica Marta Subirana en la presentació d'ahir. També hi van participar la tècnica Helena Vilà i el conseller de l'àrea social Josep Lara.

«Som veïns» forma part del projecte Vivències, per al qual l'ens comarcal ha aconseguit 30.000 euros d'ajuts que es destinaran a oferir formació ocupacional a persones amb risc d'exclusió social i a la recerca d'habitatge.