El Consell Comarcal del Berguedà dirigit a infants amb diversitat funcional. L'ens comarcal ha signat un conveni amb l'entitat fent una aportació de 8.245,85 euros amb l'objectiu d'abaratir el cost d'aquesta activitat que té unes despeses elevades degut a l'elevada ràtio de monitors que es necessita per nombre d'infants. El conveni l'han signat el conseller comarcal de l'àrea d'Aatenció a les Persones, Josep Lara, i la gerent de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Fina Canal.

Tal i com han explicat fonts del Consell Comarcal del Berguedà, els infants que participen al casal de l'Escola d'educació especial la Llar Santa Maria de Queralt tenen unes necessitats específiques que "només poden ser ateses en aquest espai per monitoratge especialitzat i amb unes ràtios molt específiques que garanteixen que les activitats s'adeqüin a les capacitats dels infants". És per això que per a molts d'aquests menors, l'única opció de lleure i ocupació que poden tenir al Berguedà durant l'estiu és aquest casal de vacances.

Per poder tirar endavant aquest casal, les famílies paguen unes quotes setmanals però, degut a aquesta ràtio molt alta de monitoratge, fa que el preu s'incrementi considerablement i és en la part de fer més petit aquest cost en el què ha pogut donar suport el Consell Comarcal. Aquest mateix conveni contempla l'ajuda en la part de transport ja que molts dels participants són de municipis de la comarca i necessiten un transport adaptat per poder arribar a l'escola.

El Consell Comarcal podrà oferir aquest suport gràcies a la Diputació de Barcelona a través del programa complementari per a la garantia del benestar social, "seguint el repte de vetllar per les necessitats de les persones que, pel fet de trobar-se en situació d'especial vulnerabilitat, requereixen ajudes per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, assolir més autonomia personal i poder exercir plenament els seus drets de ciutadania."