? La Torre Nova de Cal Pons és un edifici de final del segle XIX, el 1897, que va ser residència dels amos de la colònia i està declarada Bé Cultural d'Interès Nacional del seu patrimoni arquitectònic. A mitjan segle XX l'edifici va habilitar-se com a fàbrica de tovalloles i se'n va subhastar el mobiliari. Arran del tancament de la fàbrica, el 1992, va ser embargat i va entrar en subhasta juntament amb tots els altres edificis de la colònia. Actualment la Torre Nova és propietat de l'Ajuntament de Puig-reig. A banda de la seva peculiar estructura,

les seves pintures interiors són un dels elements que predominen en aquest edifici històric.