L'equipament cultural va

ser remodel·lat entre el 1997 i el 1999 i la darrera actuació data de la dècada del 2000, quan van instal·lar-se els actuals sistemes de seguretat.