La legislació que regeix la compra de béns per a l'administració pública és un filtre molt espès teixit expressament perquè les coses es facin bé. Aquesta mateixa voluntat de control per garantir un correcte ús dels diners públics esdevé un obstacle insalvable quan es tracta de comprar amb urgència un TAC com és el cas per a l'hospital de Berga. Fonts del govern municipal van fer aquesta reflexió, ahir, per posar de manifest la necessitat de poder actuar amb celeritat en casos com aquest, per poder comprar un nou TAC amb urgència.

La llei de contractes del sector públic és la que regeix aquesta compra. El cost del nou TAC, estimat en 240.000 euros, obliga l'administració local a fer una contractació harmonitzada que inclou la publicació al diari oficial de la Unió Europea. Només per fer la contractació s'estima que el temps pot ser com a mínim de 4 mesos. A més, abans cal redactar els plecs per fer el concurs públic. El govern berguedà té redactat el plec tècnic i falta l'administratiu.

Enmig de tot plegat, el cas de l'hospital de Berga té un altre ingredient que ho complica més tot, i és que el centre està pendent que la Generalitat n'assumeixi la gestió. Els gestors berguedans negocien perquè el TAC el compri el Govern. Sigui com sigui, la tramitació s'anirà fent igualment.