Adequar el camp de futbol de la Valldan, impulsar una campanya per combatre l'assetjament a les escoles, millorar la senyalització dels camins escolars, organitzar activitats al parc del Lledó o fer una activitat sobre reciclatge conjunta entre totes les escoles. Són algunes de les propostes que van sorgir divendres passat de la darrera reunió del Consell d'Infants municipal de Berga. Ara, aquestes idees, que es van exposar davant del regidor d'Educació, Eloi Escútia, i la tècnica de l'àrea, Anna Freixa, s'han d'acabar de debatre i consensuar per tirar endavant les que tinguin més interès i siguin més factibles tant econòmicament com pel que fa a la implicació dels seus impulsors.

El Consell d'Infants va néixer ja fa gairebé quinze anys a Berga com a òrgan participatiu dels noies i noies d'entre 10 i 12 anys de les escoles de la ciutat. Tal com recorda el regidor d'Educació, la seva funció és generar un espai on els infants puguin donar la seva opinió com a ciutadans, presentar propostes de temes que els afectin, debatre-les i acabar-les portant a la realitat amb l'objectiu de millorar el dia a dia de Berga.

Òrgan representatiu

Aquest consell està integrat pels representants de 5è i 6è de les escoles de primària de la ciutat: Santa Eulàlia, Sant Joan, la Vall-dan, Xarxa i Vedruna. Els seus membres són els delegats que han estat escollits pels mateixos alumnes per una durada de dos anys, i cada curs escolar se'n renova la meitat amb l'entrada dels alumnes nous de 5è i la sortida dels de 6è.

Habitualment es fan entre tres i quatre trobades conjuntes al llarg del curs, en les quals els alumnes dels centres es traslladen a la sala de plens del consistori berguedà per tractar els diferents temes amb el regidor, l'alcalde i els tècnics. A banda, tal com ha explicat Escútia, també hi ha algunes trobades als mateixos centres. «Nosaltres ens acostem a les escoles per evitar que sempre s'hagin de desplaçar i això suposi més despesa de temps», ha concretat.

Per a Escútia es tracta d'una eina «important» per acostar la presa de decisions, debat i reflexió als infants «i implicar-los a la ciutat on viuen». Si bé el regidor considera que és un element «útil» també n'ha destacat algunes mancances que creu que cal continuar treballant per potenciar l'òrgan de participació. «Faria falta que hi hagués més dinamització del Consell d'Infants i treballar més els temes que es proposen», creu, però la manca de personal destinat a fer-ho ho impedeix a hores d'ara, ha lamentat. Un altre dels objectius és posar en marxa un bloc o un apartat a la pàgina web del consistori per penjar-hi tota la informació referent al Consell d'infants amb la voluntat de donar a conèixer aquesta tasca. «Creiem que fa falta donar més visibilitat a la feina que es fa, perquè els infants també sentin més reconeguda la seva tasca i sigui més valorada i coneguda per tothom», diu. Un altre dels objectius, que de moment no s'ha portat a terme, seria l'elevació al ple de les propostes que es debaten i es decideixen al Consell d'Infants. «Que siguin els mateixos joves que presentin el que han acordat davant de l'alcalde i els regidors», creu Escútia.

De moment, però, els nois continuen debatent i defensant les seves inquietuds entre els seus companys de classe. Iniciatives que posteriorment es porten a les reunions del Consell d'Infants per acabar-les desenvolupant o no.

Implicació dels infants

A la darrera reunió van ser moltes les propostes que els joves van exposar davant del regidor i la tècnica. Escútia, però, va insistir que les iniciatives han de complir alguns requisits a banda del seu cost econòmic o que sigui de l'àmbit d'actuació del consistori. «Han de ser propostes que siguin factibles, que estiguin a les nostres mans i a les vostres», va dir, «i que també requereixin de la vostra participació en el procés de tirar-les endavant». «Per exemple, si es decideix posar porteries a la plaça de la Font del Ros, les podem posar, però és un tema que us implicarà poc a vosaltres, perquè simplement buscarem les porteries i les instal·larem i prou», va assegurar.

També han sorgit algunes propostes que exigeixen més compromís d'implicació dels infants com ara l'organització d'una activitat sobre reciclatge entre els centres, o bé l'impuls d'una campanya per lluitar contra l'assetjament escolar.