L'Ajuntament de Berga ha anunciat una campanya d'arranjament i asfaltat de carrers en mal estat. Una actuació «per pal·liar el deteriorament de l'asfalt causat per l'ús, les inclemències meteorològiques i l'estesa de fundents en cas de gelades i nevades».

El projecte preveu l'adequació dels trams que presenten un estat de degradació més avançat i també es preveu la planificació de futures actuacions de conservació i manteniment dels vials que presenten afectacions més lleus. En aquest sentit, els treballs consistiran en la renovació i el reforç del paviment en zones localitzades, el fresat del ferm i la reposició de les marques vials dels trams inclosos en els treballs d'arranjament.

El consistori preveu actuar en gairebé una vintena de vials de la zona del passeig de les Estaselles, el passeig de la Pau, la Font del Ros, el tossalet de les Forques, la rasa dels Molins, l'avinguda del Canal Industrial, Santa Eulàlia, la serra de Casampons i els Pedregals. Les obres tindran un període d'execució de quatre setmanes i un pressupost de licitació de 349.855,72 euros que estaran finançats a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Els tècnics municipals estan ultimant l'expedient de contractació, la part tècnica del qual ja està aprovada, que és la que conté la concreció dels requisits, l'estimació del preu i l'elaboració dels plecs de les clàusules administratives i de prescripcions tècniques de la licitació del contracte del projecte d'arranjament del paviment.

Quan es disposi de la part administrativa de l'expedient de contractació, s'obrirà la convocatòria pública per tal que les empreses interessades en el contrac-te puguin presentar les seves ofertes. Posteriorment, l'Ajuntament valorarà i puntuarà les ofertes i comprovarà la documentació acreditativa de cadascuna de les empreses candidates per resoldre l'adjudicació a favor de l'oferta que econòmicament sigui més avantatjosa.