L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d'elaboració d'una guia de recomanacions i d'un protocol local per a la prevenció, detecció, actuació i recuperació davant les violències sexuals en espais d'oci. Es tracta d'una actuació que es portarà a terme a través d'un procés deliberatiu mitjançant l'ús de metodologies participatives basades en criteris de diversitat, inclusió i legitimació democràtica. La creació del protocol té l'assessorament de l'observatori Noctambul@s i la Diputació de Barcelona i preveu la implicació de diversos agents de la ciutat per promoure la implementació i l'eficàcia d'aquesta eina. Avui divendres a les 7 de la tarda, al consistori, hi haurà una xerrada formativa per iniciar la redacció d'aquest protocol.

L'elaboració del protocol d'actuació per al tractament de les violències sexuals en espais d'oci es realitzarà a partir de tres grups de treball: una comissió política que determinarà els límits i les potencialitats del protocol abans de l'elaboració del document; un grup motor integrat per personal tècnic i especialitzat que s'encar-regarà de concretar les tasques relacionades amb la programació, el públic objectiu, el mapa d'agents del municipi, la coordinació i les estratègies de difusió del protocol; i una comissió participativa formada per col·lectius i entitats que hagin treballat aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere i per la població en general interessada en la matèria en qüestió.