L'Ajuntament de Berga i l'Observatori Noctàmbules ha iniciat l'elaboració d'un protocol d'abordatge de les violències sexuals en espais festius i oci nocturn de la ciutat. Una de les parts d'aquest procés és fer una diagnosi de la situació, i és per això que, amb l'objectiu de conèixer les percepcions, opinions i experiències dels veïns i persones que freqüenten els espais d'oci nocturn, s'ha iniciat la difusió d'un qüestionari a partir del qual es treballaran les actuacions a dur a terme.

Aquest qüestionari on-line és anònim i confidencial, es pot respondre fins al dia 10 de maig i es pot trobar a través dels canals habituals de comunicació a les xarxes socials de l'Ajuntament de Berga i també de la campanya Vull la nit.

Per a l'elaboració d'aquest protocol s'ha posat en marxa una comissió política que determinarà els límits i les potencialitats del protocol abans de l'elaboració del document; un grup motor integrat per personal tècnic i especialitzat que s'encarregarà de concretar les tasques relacionades amb la programació, el públic objectiu, el mapa d'agents del municipi, la coordinació i les estratègies de difusió del protocol; i una comissió participativa formada per col·lectius i entitats.