L'Ajuntament de Cercs ha continuat la digitalització del seu fons municipal, dins el programa de digitalització que es fa des de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de garantir la conservació dels documents i facilitar que els ciutadans hi puguin accedir.

Aquesta actuació inclou la digitalització de prop de 20.000 documents que s'emmagatzemaran en suport informàtic i, més endavant, els que siguin de lliure accés, es posaran a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general a través de la xarxa.

Els treballs consisteixen a digitalitzar les actes municipals dels anys 1939 a 2015, així com les de l'antic municipi de la Baells entre els anys 1909 i 1941. També es digitalitzen els llibres d'amillarament (1946-1956), els padrons municipals d'habitants i fulls padronals (1940-1991), els llibres d'actes de la Comissió Municipal Permanent i Junta de Govern Local (1949-2009), les actes de la Comissió Receptora d'Evacuats (1955), les actes de la Junta General d'Ensenyament (1960-1983) i els decrets i resolucions d'alcaldia (1957-2009).