El Patronat de Berga acorda la creació d'una comissió per valorar les possibilitats de canvi d'ubicació de la comparseria de La Patum a mitjà termini. La valoració ve donada després que la Casa de La Patum patís un episodi d'humitat a final d'any 2018 i causés danys a les figures.

A la reunió de la Junta General del Patronat Municipal de La Patum, que s'ha dut a terme aquest divendres el vespre, la restauradora de la comparseria, Gemma Rodríguez, va presentar la proposta de restauració d'enguany, que consisteix en la reparació dels danys causats en les parts amb materials orgànics de les comparses a causa d'unes floritures, després que l'any 2018 hi hagués un episodi d'humitat a La Casa de La Patum. De totes maneres, malgrat que l'ajuntament va prendre les mesures necessàries per equilibrar la humitat, com també la temperatura, "no s'han pogut evitar algunes afectacions a les figures" explica Mònica Garcia, regidora de Patum.

Per aquest motiu, a la reunió, la restauradora va cronsiderar oportú explicar que el local actual era un lloc inestable per a la conservació de les figures i va suggerir un canvi d'ubicació de manera permanent per tal que hi hagi una millora.

Respecte a aquest punt, la regidora de Patum explica que el Patronat ha acordat la creació d'una comissió de treball per poder iniciar un projecte que valori la possibilitat de trobar un nou espai, com també establir uns terminis. En aquests moments, però, es desconeix quan es podria dur a terme el trasllat de la comparseria, ja que la comissió de treball encara s'ha de crear.

També Garcia diu que, malgrat que hi va haver l'episodi d'humitat i que cal trobar-hi una solució immediata, explica que des de l'equip de govern també es va encarregar un estudi per poder avaluar "en quin estat es trobava La Casa de La Patum i quines mancances presentava per a poder fer algunes actuacions a curt termini, i que de fet ja s'han dut a terme". A hores d'ara, la regidora assegura que s'ha aconseguit que el local sigui un lloc estable gràcies a la instal·lació de deshumidificadors i fonts de calor que mantenen la sala amb una humitat del 40% i la temperatura entre 18 i 19 graus.

A la reunió del Patronat també van considerar oportú la instal·lació d'un equipament wifi que permeti consultar les dades d'humitat i temperatura a temps real, malgrat que a hores d'ara "hi ha un sistema de control que envia informació diàriament".