Les persones interessades en protagonitzar els salts de Plens de la Patum d'aquest 2019 ja es poden inscriure al sorteig obert per l'Ajuntament. Enguany, i per tercer any consecutiu, es repetirà el sistema de distribució d'una quarantena de salts de Plens corresponents a la Patum completa de dijous (20) i diumenge (20) a través d'un sorteig públic que se celebrarà el 31 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga. A més, també es tornarà a obrir el balcó consistorial a la ciutadania i enguany s'estrena una aplicació informàtica que atorgarà les places de forma aleatòria i automàtica, en substitució del tradicional sistema d'extracció de boles.

El sorteig s'adreça a persones que no hagin fet mai de ple amb l'objectiu de garantir la participació de saltadors novells. També podran prendre part en el sorteig les persones que van saltar per última vegada l'any 2007. Per fer-ho, els saltadors i els seus acompanyants hauran de ser majors de 18 anys i hauran d'assistir obligatòriament a la sessió formativa impartida pels membres de la comparsa dels Vestidors de Plens i Maces per poder realitzar el salt amb seguretat.

Inscripció al sorteig de salts de Plens

Les persones interessades en obtenir un salt de Plens per a La Patum de 2019 caldrà que formalitzin la sol·licitud a través d'una instància genèrica. La tramitació es podrà fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) ubicada a la planta baixa del consistori berguedà, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i el dilluns, de 5 a 7 de la tarda. La presentació de les sol·licituds també podrà fer-se de forma telemàtica completant el formulari disponible al web municipal. (Podeu consultar i descarregar el model d'instància als recursos adjunts situats a la banda dreta d'aquesta notícia). En l'apartat "Sol·licito" del document també caldrà aportar el nom, cognoms i DNI de la persona que exercirà d'acompanyant del saltador o saltadora.

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert del 20 al 30 de maig de 2019 fins a les 2 del migdia. Un cop finalitzada la inscripció, els participants obtindran una còpia del document de sol·licitud en què apareixerà un número que fa referència al registre d'entrada de la seva petició. Aquest número estarà format per quatre xifres i serà el que s'utilitzarà per assignar els salts mitjançant el sorteig.

El tràmit de sol·licitud només podrà efectuar-lo la persona interessada en obtenir un salt de Plens i no es permetrà la inscripció de terceres persones. Tanmateix, cada sol·licitant podrà tramitar una sola inscripció, de manera que la persona que formuli més d'una sol·licitud quedarà exclosa del sorteig a través de l'anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. A més, després de la realització del sorteig es farà el creuament de dades dels guanyadors i guanyadores del sorteig i del registre de saltadors i saltadores de la comparsa dels Vestidors de Plens i Maces per comprovar que no hagin saltat en els últims onze anys.

En cas que el nombre de demandes sigui menor que el nombre de salts disponibles, es procedirà a l'assignació directa dels salts entre les persones sol·licitants. Els participants no podran escollir el salt, ja que aquest serà assignat a través del procediment establert en el sorteig que s'efectuarà a través d'una aplicació informàtica.

Assignació de salts

Primerament, es procedirà a la constitució de la Mesa de Sorteig integrada per un representant de cadascuna de les formacions polítiques que formen part del plenari municipal corresponent a la legislatura de 2015-2019, un representant del Patronat de La Patum, l'alcalde o alcaldessa i la tècnica de Participació Popular.

En aquest cas, es realitzarà un únic sorteig emprant una aplicació informàtica que, de forma aleatòria, extraurà quatre intervals de sol·licituds corresponents al primer i segon salt de dijous (20 de juny) i diumenge (23 de juny), respectivament. En cas que una sol·licitud es trobi en un o més intervals, s'inclourà en el primer interval guanyador. L'assignació dels salts serà nominal i intransferible i no es permetrà l'intercanvi de dia ni de salt. Les persones que no hagin resultat guanyadores formaran part d'una llista d'espera per efectuar la reposició de salts vacants en cas que es produeixi la renuncia d'alguna de les persones que hagi obtingut un salt o no compleixi els requisits esmentats anteriorment.

El resultat del sorteig es donarà a conèixer el mateix divendres, 31 de maig, al web municipal de l'Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat) i La Patum (www.lapatum.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori i la festa berguedana (Facebook, Twitter i Instagram) i al tauler d'anuncis municipal situat davant de la recepció de l'ajuntament. Les renuncies es podran fer fins al 4 de juny a les 2 del migdia, enviant un correu a l'adreça de correu electrònic participacio@ajberga.cat o trucant a l'àrea de Participació Popular al telèfon 93 821 43 33.

Formació i obtenció del salt

Les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig i els seus acompanyants hauran d'assistir obligatòriament a la formació que es portarà a terme el dissabte, 15 de juny, a la Plaça de la Ribera, tot i que el punt de trobada serà a la Plaça de Sant Pere. La no assistència a la sessió suposarà la renuncia al salt. La formació es realitzarà en dos torns en funció del dia del salt atorgat. La formació de les 4 de la tarda es farà pels saltadors i acompanyants de dijous, mentre que la sessió de les 6 de la tarda es realitzarà pels saltadors i acompanyants de diumenge.

El mateix dia del salt hauran de personar-se saltador i acompanyant a la zona de vestidors de Plens, situada a la Plaça de la Ribera. En funció del salt assignat, caldrà presentar-s'hi dijous o diumenge, a 2/4 de 9 del vespre. Allà, hauran de mostrar el DNI per confirmar les dades de les persones que hagin obtingut el salt. Tot seguit, se'ls farà entrega del tiquet del salt i després hauran de lliurar-lo en el moment de la recollida del material per fer el salt. Serà imprescindible aportar el DNI per l'entrega del material i també per vestir-se. D'altra banda, no es permetrà l'intercanvi de salts entre les persones que hagin obtingut un salt per sorteig, ni tampoc es podrà cedir a terceres persones.

Obligacions i consideracions a l'hora de realitzar el salt

Els saltadors i acompanyants hauran de mostrar un comportament adequat i trobar-se en condicions òptimes per poder efectuar el salt. En cas contrari, es retirarà el salt de la persona en qüestió i passarà a ser gestionat per la comparsa.

Disponibilitat de places al balcó i sistemes d'adjudicació

El consistori berguedà posarà a disposició de la ciutadania un total de 368 places corresponents a les passades de dimecres i dissabte (250), a La Patum completa de dijous i diumenge (100) i a La Patum Infantil (18). En aquesta ocasió, l'assignació d'una part dels llocs disponibles es farà a través d'un sorteig públic, mentre que les places corresponents a les passades seran de lliure accés fins a completar l'aforament.

En el cas de les passades de dimecres i dissabte, l'espai al balcó s'atorgarà segons l'ordre d'arribada fins a completar les 50 places per a cada torn. L'obertura del balcó es produirà mitja hora abans de l'inici de les passades, de manera que l'accés al consistori durant la passada de dimecres al migdia es realitzarà a les 11:30h, mentre que en les passades de dimecres i dissabte a la tarda es farà a les 19:30h i a les 19:00h, respectivament. Tanmateix, es permetrà l'accés al balcó per veure els Tirabols de la Plaça de Sant Pere. En aquets cas, l'accés s'obrirà quan hagin finalitzat els Tirabols a la Plaça de Sant Joan. El control d'accés a l'edifici de l'ajuntament es realitzarà, des de l'entrada principal, mitjançant l'entrega de tiquets numerats per evitar sobrepassar l'aforament establert. Només s'entregarà un tiquet per persona en el moment d'accedir al consistori.

D'altra banda, es repetirà la fórmula del sorteig per designar les places que es posaran a disposició de la ciutadania durant el 3r i 4t salt de la Patum completa de dijous i diumenge, tenint en compte que els dos primers salts l'espai estarà ocupat per autoritats, representants polítics i convidats del consistori. En aquest sentit, se sortejaran 50 places, 25 en cada cas, ja que la resta de llocs corresponen a les persones acompanyants dels guanyadors i guanyadores del sorteig. Per tant, només es permetrà un acompanyant per cada guanyador o guanyadora.

En el cas de La Patum Infantil es disposarà de 18 places, de les quals, se'n sortejaran 9 pel 3r i 4t salt de La Patum completa de la tarda. El sorteig s'adreça a infants de 3 a 14 anys i els acompanyants hauran de complir una sèrie de requisits: si l'infant que hagi obtingut la plaça té de 3 a 7 anys, haurà d'estar acompanyat per una persona major de 18 anys. En canvi, si té entre 8 i 14 anys, podrà portar a un acompanyant que tingui entre 3 i 14 anys, però es requerirà la presència d'una persona adulta responsable que els acompanyarà i haurà d'esperar-los a la sala adjacent del balcó, és a dir, a l'anomenada Sala d'Agermanaments.

Procés i termini d'inscripció pel sorteig

La participació al sorteig d'accés al balcó consistorial es podrà fer de forma presencial o telemàtica. D'una banda, les persones interessades podran realitzar la sol·licitud adreçant-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), situada a la planta baixa de l'Ajuntament de Berga, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i el dilluns, de 5 a 7 de la tarda. Tanmateix, es podrà tramitar la petició a través d'Internet emplenat el formulari corresponent a la instància genèrica disponible al portal web municipal. (Podeu consultar i descarregar els models d'instància a la banda dreta d'aquesta notícia).

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert del 20 al 30 de maig fins a les 2 del migdia. Un cop feta la inscripció, els participants rebran una còpia del document de sol·licitud amb un número corresponent al registre d'entrada de la seva petició. Es tracta d'un nombre de quatre xifres que serà el número que s'utilitzarà per assignar les places del sorteig. Cal recordar que les inscripcions haurà d'efectuar-les la persona interessada i no es permetrà la inscripció de terceres persones.

En el cas de les sol·licituds referents a La Patum Infantil, hauran de ser tramitades per una persona major d'edat, actuant en representació de l'infant i caldrà presentar el llibre de família. A més, cada sol·licitant només podrà fer una inscripció, de manera que la persona que formuli més d'una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l'anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Per tant, en cas de voler participar al sorteig de les places del balcó de La Patum completa i de La Patum Infantil, caldrà tramitar-ho conjuntament i especificar-ho en l'apartat "Sol·licito" de la instància genèrica.

Si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles s'assignaran les places de forma directa sense necessitat de realitzar el sorteig.

Descripció del sorteig

El sorteig serà públic i se celebrarà el divendres, 31 de maig, a les 6 de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga. Per fer-ho, es constituirà una Mesa de Sorteig formada per un representant de cadascuna de les formacions polítiques representades al plenari municipal corresponent a la legislatura de 2015-1019, un representant del Patronat de La Patum, l'alcalde o alcaldessa i la tècnica de Participació Popular.

El sistema de repartiment de les places del balcó consistorial es dividirà en dues fases. Primerament, se sortejaran les 50 places dels balcons de La Patum completa de dijous (20 de juny) i diumenge (23 de juny) i després se sortejaran les 18 places de La Patum Infantil (21 de juny). Per fer-ho, s'utilitzarà una aplicació informàtica que, de forma aleatòria, assignarà les places a un nombre consecutiu de sol·licituds.

L'assignació de places serà nominal i intransferible i no es permetrà l'intercanvi del dia assignat en el cas de la Patum completa de dijous i diumenge. Les persones que no hagin resultat guanyadores, formaran part d'una llista d'espera per a la reposició de places vacants en cas que es produeixi la renuncia d'alguna de les persones que hagi obtingut una plaça o en cas d'incompliment d'algun dels requisits esmentats anteriorment.

El resultat del sorteig es farà públic el mateix divendres, 31 de maig, al web municipal de l'Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat) i La Patum (www.lapatum.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori i la festa berguedana (Facebook, Twitter i Instagram) i al tauler d'anuncis municipal situat davant de la recepció de l'ajuntament. Les renuncies es podran fer fins al 14 de juny a les 2 del migdia, enviant un correu a l'adreça de correu electrònic participacio@ajberga.cat o trucant a l'àrea de Participació Popular al telèfon 93 821 43 33.

Consideracions i obligacions dels guanyadors i guanyadores del sorteig

Les persones que accedeixin al balcó de l'Ajuntament de Berga hauran de personar-se puntualment a l'hora i el lloc indicats pels responsables de l'organització. A més, hauran d'acreditar-se mitjançant la presentació del DNI i, en el cas dels menors d'edat, hauran de presentar l'autorització del pare, mare o tutor/s legal.

No es permetrà l'accés al balcó un cop hagi començat l'acte. Si quan s'hagi iniciat l'acte, la persona decideix abandonar el balcó i sortir de les dependències de l'ajuntament, no es permetrà el seu accés de nou.

En tots els casos, les persones que accedeixin a l'Ajuntament de Berga, tant a La Patum completa com en les passades, hauran de mostrar un comportament adequat, adient i de respecte envers la institució i la resta de persones mentre es trobin dins de l'edifici consistorial. En cas contrari, es procedirà a la seva expulsió.