L'estació depuradora d'aigües residuals de Borredà ha iniciat el període de proves de les seves instal·lacions «amb uns bons resultats», segons ha explicat l'alcalde, Joan Roma.

La primera prova es va fer amb aigües netes, «per comprovar tots els circuits i espais de la depuradora, i una setmana després s'hi va connectar una de les xarxes de clavegueram del poble». A hores d'ara ja fa uns quinze dies que s'estan fent les proves i controlant el funcionament de la maquinària.

L'alcalde ha explicat que «en aquest període de proves s'estan complint tots els paràmetres previstos, sense cap mena d'incidència». L'alcalde ha explicat que la propera setmana «hi ha programada la connexió de la segona xarxa de clavegueram, de manera que la depuradora tractarà totes les aigües brutes del nucli urbà».

Posteriorment, «es faran noves proves per comprovar que els paràmetres de soroll, pudors, estanquitat siguin els adequats». Roma ha informat que «durant aquest període de proves no s'ha detectat cap mena d'incidència en aquests paràmetres per part dels veïns més propers».