Ha plogut molt des del 1968, quan les germanes dominiques van tornar a Gironella -després de nou anys d'absència- per agafar les regnes de l'escola que fins llavors havien gestionat els germans de La Salle. Mig segle després, aquell projecte educatiu poc té a veure amb el que ofereix actualment el centre. Fins i tot ha canviat el nom. L'antiga escola Anunciata és, des de fa deu anys, FEDAC Gironella, ja que el centre concertat forma part de la Fundació Dominiques de l'Anunciata a Catalu-nya, formada per vint-i-tres escoles més.

L'escola celebra aquest curs el 50è aniversari de la seva posada en marxa, tot i que cal recordar que el 2007 ja es van commemorar els 150 anys de presència de les germanes dominiques al municipi gironellenc. Si continuem amb les dades, fa vint-i-nou anys que l'escola va passar a ser gestionada per una direcció laica, tot i que la presència de les monges va allargar-se fins al 2012. L'actual directora de FEDAC Gironella, Dolors Selga, i Joana Viñas, mestra i directora ja jubilada, recorden que «la comunitat de les dominiques va perdre força i va ser llavors quan es va prendre la decisió que per mantenir els centres calia fer un replantejament». En aquell moment la direcció va passar a ser, en la seva totalitat, dels docents i les germanes van acomiadar-se per manca de vocacions.

Selga i Viñas asseguren que els canvis al centre han estat constants amb la voluntat «d'adaptar-se a les necessitats de cada moment», tant pel que fa al vessant educatiu com al social, i al caràcter religiós del projecte, que també ha evolucionat. «Per exemple, el nostre currículum no inclou la religió com una assignatura, però sí que treballem valors com la sinceritat, la solidaritat, la responsabilitat i la resolució de conflictes d'una manera transversal». De totes maneres, tenen clar que el seu segell d'identitat s'ha mantingut des dels inicis. «Sempre hem estat una escola oberta i familiar, on s'ha fet molta pinya com a comunitat educativa, tant en els bons moments com en les èpoques més complicades», destacava Viñas.

En l'àmbit educatiu, Selga creu que el centre ha estat «capdavanter» en la incorporació de nous elements. «Per a nosaltres, innovar no és canviar d'eines i passar de fer servir el llibre a utilitzar un ordinador, sinó que hem adaptat la tecnologia i les eines als projectes educatius i pedagògics que volem fer», destaca. Per a la directora, els projectes que destacaria com a diferencials són clars: la importància que es dona a la llengua anglesa (amb la incorporació d'un auxiliar de conversa nadiu tot l'any des de fa vuit cursos), l'aposta per la tecnologia (amb sessions de robòtica i l'ús de chromebooks) o el projecte d'Aprenentatge i Servei, «que no busca aprendre per aprendre, sinó que en el procés hi hagi l'aprenentatge», assegura. La llista és més llarga, però per a Selga l'objectiu és «formar en valors i intentar anar sempre un pas al davant del món».

Un paper fonamental l'ha tingut l'AMPA des de pràcticament l'inici del centre. Tal com explica l'actual presidenta, Mònica Flores, «sempre hi ha hagut una bona entesa entre totes les parts i hem procurat treballar plegats i donar-nos suport mutu i ajudar en aquelles necessitats que han anat sorgint en cada moment».

L'edifici també ha evolucionat en el terreny estructural. «No hem fet obres per fer-les, sinó pensant en els projectes que tenim al cap per evolucionar, per això hem creat aules adaptades per treballar per projectes, per exemple», ha destacat Selga.

Actualment FEDAC Gironella té un total de 122 alumnes. «Sempre hem dit que voldríem ser uns quants més, però el que garantim en aquest ambient familiar és una atenció a la diversitat total i un tracte individualitzat. Ens agrada dir que som una gran escola petita», assegura Selga.