L'Arxiu Municipal de Vilada ha rebut la donació del fons de la Germandat de Sant Roc, entitat de caràcter benèfic i assistencial que va ser fundada en aquest municipi l'any 1891.

La donació, d'un alt valor històric per al municipi de Vilada, ha estat realitzada per Miquel Ferrer i Artigas i inclou documentació datada entre els anys 1920 i 1971. Bàsicament s'hi pot trobar documentació de caràcter comptable, factures i rebuts, estats de comptes i talonaris de quotes, però també inclou certificats mèdics, cor-respondència i alguns llibrets impresos l'any 1935 del «Reglamento para régimen y gobierno de la Hermandad del protector San Roque establecida en Vilada de Guardiolans en 1º de Setiembre de 1891».