En els Quatre Fuets d'aquest any van saltar tres dones. Eren tres filles de membres de la comparsa, tal com va explicar Ramon Vilalta, un dels que va cedir el salt a la seva filla.