Puig-reig encara el darrer tram per disposar de l'actualització del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). El ple de l'Ajuntament de Puig-reig va adoptar l'acord d'aprovació provisional del redactat en el ple ordinari d'aquesta setmana, en espera que, abans que finalitzi l'any, la Comissió d'Urbanisme en faci l'aprovació definitiva. Si no hi ha cap imprevist, tal com ha explicat l'alcalde de Puig-reig a Regió7, Josep Maria Altarriba, l'esperança ja és poder-se regir per la nova ordenació abans que acabi l'any, després del mes d'exposició pública i un cop Urbanisme n'hagi donat el darrer vistiplau.

Serà el final d'un llarg camí. La redacció d'aquest nou planejament urbanístic -que substituirà l'encara vigent, del 1988- va iniciar-se el 2007. Tal com explicava ahir Altarriba, «nosaltres hem treballat el darrer mandat per agilitzar al màxim la tramitació del POUM», tot i que ha assegurat que ha estat un procés «molt lent». Altarriba no ha fet referència als motius pels quals el projecte s'ha endarrerit tants anys. «Sincerament, desconec què va passar entre el 2007 i el 2015», que és quan el seu equip va entrar al govern, a banda del canvi que hi va haver de l'empresa redactora del projecte, l'any 2010. El que sí que ha detallat Altarriba és que l'actual equip de govern va trametre el redactat a Urbanisme l'estiu del 2016, i les respostes i l'informe tècnic amb les al·legacions i consideracions a tenir en compte abans de la seva aprovació s'han rebut entre final del 2018 i principi d'enguany. «Nosaltres hem adaptat totes les qüestions que ens han demanat la Comissió i Territori i Sostenibilitat perquè finalment puguem donar-lo per tancat», ha assegurat Altarriba.

L'alcalde recordava que el POUM és l'eina que ha de guiar les actuacions que es duen a terme al municipi pel que fa a l'ús del sòl i que estructura i «garanteix una radiografia de quina és la situació» de vies de comunicació, equipaments o habitatges, així com també a la previsió de creixement o no en l'àmbit industrial i poblacional. «El que teníem fins ara estava molt desactualitzat, perquè, per exemple, preveia un creixement bestial del nombre de veïns, un creixement que no s'ha produït», ha lamentat l'alcalde. «És un POUM molt realista i que està pensat a partir de criteris de sostenibilitat i eficiència, com creiem que havia de ser».

Un altre dels elements que regula, per exemple, és l'ús del sòl industrial. En aquest cas, el nou POUM permetrà el creixement de l'espai industrial a Puig-reig, concretament, al polígon del Saltet. «Un element necessari i que ens va a favor», ha dit.