?El 2018 hi va haver un increment en la taxa d'ocupació al Berguedà del 2,9%. Aquest fet suposa que a final del 2018 hi havia 15.107 persones amb un lloc de treball a la comarca, 430 més que l'any anterior.

Percentualment, el Berguedà és la cinquena comarca amb un increment més alt durant el 2018, i supera el 2,8% de mitjana de la província de Barcelona.

La taxa d'atur el 2018 se situa al 10,7%, i marca el valor més baix des del 2009. A més a més, suposa el 9,78% menys del pic més alt d'aturats a la comarca, el 2013. Aquell any, hi havia el 20,48% de la població sense treball.

«La baixada de l'atur és un fet molt positiu per a la comarca. Això significa que la crisi s'està revertint i estan baixant les xifes de persones sense un lloc de treball», apunta el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara.