La confluència entre la Ronda Moreta i el carrer de Barcelona és un dels punts paradigmàtics d'aquesta problemàtica. Si, per exemple, es vol anar cap al passeig de la Pau, no queda altra alternativa que seguir la ruta per la carretera. Al capdamunt del carrer de Barcelona, per la part est, la vorera desapareix i, si s'ha creuar, s'ha de fer per la carretera, sense poder utilitzar cap pas de zebra. Si es vol anar en l'altre sentit, tampoc no hi ha cap pas per travessar el carrer Maixerí.