La sessió ordinària del ple de dijous va servir, també, per aprovar els nous representants polítics i de les comparses que formaran part del Patronat de la Patum en el període 2019-2021. L'ens el presidirà Montserrat Venturós i tindrà com a vicepresidenta la regidora de Patum, Roser Valverde; com a vicepresident segon, el regidor de Patrimoni, Ivan Sánchez; i com a representants dels grups municipals Marià Miró (CUP), Ferran Aymerich (JxB), Dolors Tous (ERC) i Abel Garcia (PSC).

Tot i que el nomenament dels representants es va aprovar per majoria, Junts per Berga es va abstenir. El seu regidor, Marc Marginet, va demanar una revisió dels estatuts per equilibrar millor la presència de membres del govern i de l'oposició. «Creiem que hi pot haver una fórmula més representativa del que tenim al ple», va dir. Actualment hi ha quatre membres del govern i tres de l'oposició, un per cada grup, ja que en l'actual mandat, amb un grup municipal menys, també s'ha perdut un representant del consistori a l'ens.