La plaça de la Creu és un dels centres de la ciutat, i alhora un lloc habitual on els vianants circulen per la calçada per evitar embussos.