L'Ajuntament de Gironella ha signat un conveni amb Càritas per coordinar el Banc dels Aliments creat el 2016, que facilita aliments bàsics a persones i famílies amb dificultats econòmiques per cobrir adequadament les seves necessitats d'alimentació.

El servei està gestionat per l'equip de serveis socials de l'Ajuntament de Gironella, que fa la derivació i seguiment al BAG de persones i famílies, el control d'estocs i realització de compres d'aliments i productes d'higiene i neteja, i la coordinació amb la brigada municipal pel correcte emmagatzematge dels productes. Actualment s'atenen un total de 78 famílies, i hi participen més de 20 voluntaris.