La ZER Berguedà Centre, formada per les escoles de Borredà i Vilada, ha reclamat disposar de la mitja jornada que li pertocaria d'acord amb el decret de places del departament d'Ensenyament de la Generalitat. Actualment hi ha 51 alumnes que formen part la ZER, dels quals 31 van a l'escola a Vilada i 20 a l'escola a Borredà. I per aquest nombre d'alumnes (superior al del darrer curs) els hi tocaria mitja jornada més segons ha explicat a Regió7 la directora Marina Almenara.

Auesta mitja jornada seria per a l'escola de Borredà, «ja que només hi ha una mestra per a un grup de 17 alumnes format pels cursos des de P3 fins a quart» segons hna explicat fonts de l'Ampa i de l'equip docent de la ZER en comunicat. « Aquest fet perjudica a tots els alumnes de l'escola de Borredà i també de la ZER, ja que no permet fer els desdoblaments o agrupaments flexibles necessaris en grups multinivell que es fan a les escoles de la Zer Berguedà Centre». La raó principla és que «actualment han de fer equilibris amb els mestres itinerants de la Zer, per tal d'aconseguir fer aquests desdoblaments tant necessaris en la realitat de l'escola rural».

Segons ha explicat Marina Almenara hi ha tres mestres itinerants que imparteixen classe als dos centres: la d'educació físíca, anglès i la de música que són les que acaben fent un sobresforç perquè es puguin desdoblar les classes multinivell. Almenara ha indicat que ha sigut aquest dimarts que han rebut un correu electrònic amb la resposta negativa del departament d'Ensenyament a la seva demanda. Tanmateix en aquesta comunicació «no hi ha explicacions dels motius pels quals no se'ns dona». La directora de la ZER afirma que ho demanen perquè el propi departament diu que amb la quantitat d'alumnes que tenen els pertocareia aquesta mitja jornada. Tot i que no ho han decidit, no es descarta fer accions reivindicatives.