Joan Ferrer Gasol va néixer a Berga l'any 1937. Va iniciar la seva trajectòria artística amb el grup de pintors Cau d'Art sota el mestratge del seu referent, Josep M. de Martín.

La seva obra ha estat sempre lligada al territori, tal com remarca el catàleg de l'exposició, que defineix Ferrer com «una persona entregada a la tasca pictòrica, però no simplement pel fet de pintar sinó des de la convicció que l'art ajuda a transformar la societat perquè permet aturar el temps i fer recorreguts d'introspecció, de re?exió o de pausa». Partint d'aquesta base, la pintura de Fer-rer és un art intel·lectual i la seva activitat és pedagògica sobre la Catalunya Central a les comarques del Berguedà, Osona i el Solsonès. La seva tasca docent la va començar a Sant Boi de Lluçanès i la va continuar a Sant Llorenç de Morunys. Posteriorment va tonar a Berga per crear un taller de pintura que portava el seu nom. L'any 1980 va cofundar l'Escola d'Art i Disseny del Berguedà, que va tenir la seu primer a Gironella i després a Puig-reig. L'any 2010 va rebre el Premi a la Cultura de la Ciutat de Berga, no tan sols per la seva trajectòria creadora sinó també pel seu activisme cultural vers la societat local. Al llarg de la seva vida ha exposat arreu de Catalu-nya i també a l'estranger.