En conjunt, actualment els 31 municipis del Berguedà reciclen un 64% de deixalles, un percentatge que fa sortir la comarca dels darrers llocs del rànquing a Catalunya amb el 31% que tenia abans de la implantació del nou sistema del porta a porta, el 14 d'octubre del 2018, a 9 poblacions de la comarca. El 4 de novembre se n'hi van afegir 3 més, entre les quals Berga. En els 12 municipis on es fa aquesta recollida l'índex de reciclatge se situa en el 83%.

D'aquesta manera, i tot i que en el cas de Berga no farà l'any del nou sistema fins al 4 de novembre, per ara s'assoleixen les expectatives dels gestors del Consell Comarcal quan es va iniciar aquest nou model d'arribar a doblar els nivells de reciclatge de deixalles a la comarca.

En el darrer any, el Berguedà ha triplicat els seus índexs de recollida. I la implantació del porta a porta ha fet que, en els números globals, augmentin els quilos de brossa recollits en totes les fraccions menys, lògicament, la de rebuig, que baixa justament perquè s'està reciclant molt més del que no es feia fins ara.

Una de les fraccions on s'ha notat un salt més espectacular és en la matèria orgànica, que s'ha més que duplicat. Si de gener a setembre del 2018 a la comarca es van recollir 1.590.380 quilos d'aquesta fracció, en el mateix període d'aquest 2019 aquesta xifra s'ha situat en 3.312.000 quilos. La fracció de paper i cartró, que en els 9 primers mesos del 2018 va ser de 878.680 quilos, en el mateix període d'aquest 2019 s'ha situat en 1.121.250 quilos; els envasos han passat de 769.170 a 1.331.920. També creix el vidre recollit, que passa de 771.550 a 1.073.900 quilos. En conseqüència la fracció de rebuig ha baixat. Passa dels 8.953.920 quilos a 3.792.780. Aquesta fracció és la que es llença a l'abocador comarcal de Font Ollera. Reduir-ne la producció suposa allargar la vida útil d'aquest equipament que va entrar en servei l'any 1996.

Les xifres facilitades ahir pel Consell Comarcal del Berguedà evidencien que, si en els primers 9 mesos del 2018 els 31 municipis de la comarca van generar 12.963.700 quilos de residus (sumant-hi totes les fraccions esmentades), en el mateix període d'aquest 2019 el total ha baixat fins als 10.631.870 quilos.

En els 12 municipis que realitzen el porta a porta han recollit un total de 7.754.032 quilos de residus del gener al setembre d'enguany, que suposa un nivell de reciclatge del 82,97%. Per fraccions l'orgànica suposa un 43% del conjunt amb 3.312.020 quilos recollits. En segon lloc figura el rebuig amb un 17% (amb 1.320.890 quilos), en tercer lloc hi ha els envasos amb un 16% (1.207.220 quilos recollits), després paper i cartró amb un 13% (1.026.172 quilos reciclats) i, finalment, el vidre amb l'11% i 887.930 quilos.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat a aquest diari que «valorem positivament aquestes dades». El responsable polític d'aquesta àrea ha indicat que haver augmentat el reciclatge «és un mèrit de la població i dels ajuntaments», referint-se al consens polític necessari per impulsar aquest nou sistema de gestió de residus al Berguedà. Linares ha explicat que ara s'està treballant perquè Berga tingui la deixalleria mòbil que hauria d'haver tingut ja en l'inici del porta a porta.

Més deixalles a l'agost

De les dades del porta a porta se'n desprèn també els mesos que a la comarca es generen més deixalles. Dels 9 mesos analitzats (de gener a setembre d'enguany) l'agost és el mes amb més quilos de brossa recollits en el total de totes les fraccions amb 939.810 quilos. El segueix el juliol amb 927.550 quilos i el maig amb 915.452. Per contra, el mes que menys deixalles s'han recollit ha estat el febrer amb 748.270 quilos.