La gènesi d'aquest polígon es remunta a principi de la dècada passada. Va ser llavors quan es va concebre aquesta obra en un context d'expansió econòmica. El Berguedà va apostar per un polígon d'abast comarcal on es poguessin ubicar empreses atretes per les bones comunicacions de la comarca a redòs de l'eix del Llobregat, molt a prop de Barcelona i de França. Es va adjudicar el 2010.

El Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Polígon d'Activitats Econòmiques Rocarodona-Olvan, integrat per l'Institut Català del Sòl (Incasòl) de la Generalitat, que en pagava els treballs, i l'Ajuntament d'Olvan, va adjudicar el 15 de març del 2010 a l'empresa Excover SL les obres d'urbanització del futur sòl industrial per un import de 5.383.089 euros, sense l'IVA. La crisi va deixar l'obra a mitges.

La Generalitat va arribar a liquidar certificacions d'obra per un import de 2.574.793 euros, xifra que representa el 47,83% del contracte d'urbanització. Aquestes són les obres que es van poder executar fins a la suspensió dels treballs l'estiu del 2011.

El cost de fer tota la urbanització prevista era de 8.630.500 euros, per tant, van quedar per invertir 6.055.206 milions per completar la urbanització.

La inversió feta va permetre urbanitzar diferents espais, treballs per als quals es van fer moviments de terres, aplanament de camins i l'estesa de serveis d'aigua i clavegueram i enllumenat públic. Davant les dificultats de finançament, el consorci urbanístic esmentat va acordar el 4 d'abril del 2011 fer l'obra en diferents fases. El 18 d'abril d'aquell any es va decidir concentrar les inversions en una primera fase i suspendre la resta d'obres. Al final del 2014, el departament de Territori i Sostenibilitat estava redactant el projecte necessari per dotar de serveis provisionals d'aigua i llum en aquesta primera fase.

El Consorci del polígon comarcal s'encarrega de fer el manteniment del conjunt on ja s'ha actuat, per exemple, de dallar l'herba del que ara són camps i que han de ser parcel·les, de rompre camps i gestionar el bosc.

De les 61 parcel·les que hauria de tenir el polígon, que comprèn una superfície de 53 hectàrees en la primera fase projectada de primer moment, era previst que el 2012 se'n posessin al mercat 15. No es va fer perquè les obres aturades el 2011 no es van reprendre. Les mides d'aquestes parcel·les havien d'oscil·lar entre els 1.500 i els 10.000 metres quadrats. En aquell moment es va calcular que els preus del sòl oscil·larien entre els 85 i els100 euros per metre quadrat.