L'Ajuntament de Berga vol posar fi a les actituds inadequades dels ciutadans que aparquen en espais reservats sense poder fer-ho i els que utilitzen targetes per a persones amb mobilitat reduïda sense tenir-hi dret. La primera de les accions ha estat l'inici, per part de la Policia Local de la ciutat, d'una campanya per evitar l'ús inadequat i fraudulent d'aquestes zones d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, i per controlar i prevenir la falsificació de les targetes que beneficien aquest col·lectiu per part de ciutadans que no tenen cap discapacitat.

Tal com ha explicat l'alcaldessa de Berga i regidora de Governació, Montse Venturós, a Berguedà Setmanal, de moment a Berga no s'han detectat falsificacions de les targetes, però s'ha fet una sessió formativa adreçada als agents del cos policial i els vigilants de la zona blava, dins un conjunt de formacions dirigides al cos policial. Els presents a la sessió van conèixer diverses eines per detectar de forma ràpida i eficaç les targetes vàlides davant de les targetes fraudulentes. Les targetes són el document acreditatiu que permet estacionar el vehicle en espais reservats per a la càrrega i descàrrega, així com en zones d'estacionament regulat o zona blava de la ciutat, i que ha de facilitar la circulació i l'autonomia de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

En el moment que els agents de policia o els agents de mobilitat detectin un vehicle estacionat en les zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda, es procedirà a revisar la targeta acreditativa de discapacitat. En cas que no hi hagi targeta, que no sigui autèntica, sinó que sigui fotocopiada, falsificada o fora dels casos previstos per la normativa vigent, s'avisarà la grua per efectuar la retirada del cotxe i s'imposarà una sanció econòmica corresponent a la infracció comesa, ja sigui per haver estacionat en una zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda, en càrrega i descàrrega o per haver estacionat en zona blava. Posteriorment, es comissarà la targeta fraudulenta i, si escau, s'informarà les autoritats judicials.

La llei d'accessibilitat preveu sancions administratives de caràcter lleu d'entre 300 i 6.000 euros per als casos en què s'utilitzi de forma incorrecta aquesta targeta que beneficia el col·lectiu amb mobilitat reduïda. Tanmateix, es poden donar casos en què s'empri la via penal per l'ús indegut d'aquests documents administratius fora dels casos previstos per la normativa vigent, com per exemple per falsificació o per l'ús de persones que no tinguin cap tipus de relació familiar amb el titular, entre d'altres.

Taxa per les places nominals

Des de començament d'any, l'Ajuntament de Berga ha tramitat 26 targetes i a la ciutat hi ha actualment 39 places d'aparcament reservat per a mobilitat reduïda no nominals i un total de 9 pel que fa a les nominals. Venturós ha recordat que, des del 2018, els guals per mobilitat reduïda requereixen un pagament d'un impost amb l'objectiu d'evitar-ne un ús abusiu. «Vam notar que hi havia hagut un increment de la demanda desproporcionat i que érem dels pocs ajuntaments que no cobràvem cap taxa», ha dit. El cost és de 150 euros el primer any i de 100 euros per la renovació. La sol·licitud de la targeta continua sent gratuïta i les persones que sol·liciten aquesta acreditació han de disposar del certificat de discapacitat i superar el barem de mobilitat, i estar empadronades a Berga.

Venturós ha assegurat que és necessària «una revisió» de les places d'aparcament destinades a persones amb mobilitat reduïda per confirmar que «realment donen servei a aquest col·lectiu», ja que creu que n'hi ha que «estan mal situades o que impedeixen als usuaris reals fer-ne ús», ha dit.