El parc natural del Cadí-Moixeró ha finalitzat la segona fase del procés participatiu organitzat per a l'elaboració del Pla de protecció d'aquest parc, amb l'objectiu d'aconseguir el màxim consens i participació de particulars i empreses del territori. L'objectiu "és implicar tots els agents interessats per avançar en la redacció d'aquest document clau per a regular els usos i garantir la sostenibilitat ambiental de l'espai natural".

Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han explicat que prop d'un centenar de persones han intervingut en aquesta fase participativa, que es va iniciar el 16 d'octubre a Gósol, i s'ha estès durant tres setmanes per diferents localitats de l'Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya, amb la voluntat d'acostar el procés participatiu al territori.

En total, s'han organitzat 9 sessions de debat a les tres comarques que integren el parc natural. Les sessions s'han planificat a partir de tres grups de treball específics al voltant de quatre temes: ús públic i activitats al medi natural, obres serveis i infraestructures, usos forestals i agroramaders i altres aprofitaments.

La participació per territoris ha estat força equilibrada, encara que la més alta s'ha registrat al Berguedà (30%). Per sectors, els més participatius han estat els ens locals (21%), seguits del sector agroramader i de productes locals (19%), el turisme (18%), i el sector forestal (17%).

Quant al perfil dels assistents, a més dels tècnics (26%), destaquen les empreses i activitats econòmiques locals (24%), els propietaris i propietàries de finques dins el parc (13%), i veïns i veïnes en general (10%).

El Pla de protecció del medi natural i del paisatge establirà els objectius específics de protecció del parc natural, regularà els usos del sòl i l'aprofitament dels recursos naturals i el seu ús públic, amb normes i directrius de gestió que garanteixin la conservació dels valors. També vol ser una eina que generi oportunitats en l'àmbit social i econòmic en aquest territori amb el foment d'activitats vinculades a la conservació d'aquest patrimoni natural. El procés de participació vol garantir que aquest instrument fonamental en la futura gestió del parc reflecteixi el millor possible la visió dels diferents agents del territori implicats, com ara entitats, teixit econòmic, i particulars.