En prop de quinze anys, el consell d'infants de Berga ha impulsat diverses propostes destinades a la millora de la ciutat des de la visió dels més menuts. Els projectes han estat variats i han anat canviant al llarg dels anys, tot i que encara hi ha propostes que es repeteixen amb el pas del temps, com són les campanyes de civisme i les de neteja de la ciutat.

Una de les primeres accions que van fer els membres del consell d'infants de la ciutat va ser la redacció d'un díptic per promocionar l'esport i el joc net entre els infants. Al llarg d'aquests quinze anys s'han treballat diversos aspectes, com per exemple la inclusió social; el món dels jocs, amb el disseny d'una ludoteca; i el sector de la comunicació, amb l'edició i realització d'un lipdub.

Un dels darrers projectes i dels més visibles proposats pel consell d'infants és la construcció d'una pista de skate a la zona del Lledó. Aquest espai s'ha convertit, els darrers anys, en l'escenari de diversos cursos i tallers que impulsa el consistori perquè hi hagi activitat.

En els darrers cursos també es va treballar en una campanya de recollida d'excrements de gossos al carrer i en accions per aconseguir una ciutat amb més flors i espais verds.

L'organisme va néixer ja fa gairebé quinze anys a Berga com a òrgan participatiu dels nois i noies entre 10 i 12 anys de les escoles de la ciutat. Tal com recordava en la constitució del consell el darrer curs el regidor d'Educació, la seva funció és generar un espai on els infants puguin donar la seva opinió com a ciutadans, presentar propostes de temes que els afectin, debatre-les i acabar-les portant a la realitat amb l'objectiu de millorar el dia a dia de Berga.

Aquest consell està integrat pels representants de 5è i 6è de les escoles de primària de la ciutat: Santa Eulàlia, Sant Joan, la Vall-dan, Xarxa i Vedruna. Els seus membres són els delegats que han estat escollits pels mateixos alumnes per una durada de dos anys, i cada curs escolar se'n renova la meitat amb l'entrada dels alumnes nous de 5è i la sortida dels de 6è.

Habitualment es fan entre tres i quatre trobades al llarg del curs, en les quals els alumnes dels centres es traslladen a la sala de plens del consistori berguedà per tractar els diferents temes amb el regidor, l'alcalde i els tècnics. A banda, tal com ha explicat Escútia, també hi ha algunes trobades als mateixos centres. «Nosaltres ens acostem a les escoles per evitar que sempre s'hagin de desplaçar i això suposi més despesa de temps», explicava.

Per a la regidoria d'Educació es tracta d'una eina «important» per acostar la presa de decisions, el debat i la reflexió als infants «i implicar-los a la ciutat on viuen». Si bé el seu responsable considera que és un element «útil», també n'ha destacat algunes mancances que creu que cal continuar treballant per potenciar l'òrgan de participació. «Faria falta que hi hagués més dinamització del consell d'infants i treballar més els temes que es proposen», considera, però la manca de personal destinat a fer-ho ho impedeix a hores d'ara, ha lamentat. Un altre dels objectius és posar en marxa un blog o un apartat a la pàgina web del consistori per penjar-hi tota la informació referent al consell d'infants, amb la voluntat de donar a conèixer aquesta tasca. «Creiem que fa falta donar més visibilitat a la feina que es fa, perquè els infants també sentin més reconeguda la seva tasca i sigui més valorada i coneguda per tothom».

Un altre dels objectius, que de moment no s'ha portat a terme, seria l'elevació al ple de les propostes que es debaten i es decideixen al consell d'infants. «Que siguin els mateixos joves els que presentin el que han acordat davant de l'alcalde i els regidors», va assegurar.