? Des que Cedinsa va completar els quatre eixos, el del Llobregat, el Transversal, el del Ter i el d'Aro la circulació en aquestes quatre vies en el seu conjunt ha crescut el 25%. Així es recull en un estudi de l'impacte socioeconòmic que han tingut aquestes carreteres per a les comarques per on passa que l'empresa està completant i que preveu presentar el 2020. En aquest període en el cas de l'eix del Llobregat ha crescut l'11,2%. El 2018 la Intensitat Mitjana Diària de Vehicles (IMD) va ser de 21.364. Pel que fa a l'eix Tranversal, des del 2012 fins ara la circulació ha crescut el 12,7% i la IMD del 2018 és de 15.943 vehicles, segons dades facilitades per Cedinsa i el departament de Territori i Sostenibilitat.