L'enquesta de diagnosi també ha servit als tècnics per posar xifres als joves que estan implicats en el teixit associatiu de la ciutat. Les dades han corroborat que hi ha poca participació, especialment entre el col·lectiu de 12 a 19 anys. Segons aquesta enquesta feta a 359 joves, el 56% admet que no forma part de cap entitat. Aquesta xifra és ja menor entre els joves de 18 a 34 anys, que se situa al 28%. Un dels objectius de la redacció el nou pla és aconseguir que hi hagi més lligam entre els joves i les associacions. «Hem de saber què passa i com podem revertir aquestes xifres», asseguren.