El pla local de joventut de Berga tindrà com a eix central la dinamització del nou espai jove, que s'ha de posar en marxa, de manera definitiva, aquest mandat. El document ha de recollir les polítiques i accions per al col·lectiu jove de la ciutat i actualment està en fase de disseny, després d'haver superat l'etapa de diagnosi. El cap de setmana passat es van presentar en públic els resultats de les enquestes que s'han realitzat a la població amb l'objectiu d'obtenir una radiografia de les mancances i potencialitats relacionades amb l'àmbit juvenil, per poder disse-nyar les accions que intentin resoldre les demandes.

Per a Isaac Santiago, el regidor de Joventut de Berga, i la tècnica que està capitanejant aquesta redacció, Olga Alfocea, juntament amb Janina Vilana, tècnica de joventut, un dels punts forts d'aquest nou pla de joventut -que tindrà vigència fins al 2023- és potenciar el nou espai jove i aconseguir dinamitzar-lo perquè es converteixi en un punt de referència per al col·lectiu. «Aquí haurem de treballar fort per aconseguir una persona que vetlli pel seu bon funcionament i que molt del que passi a Berga entre els joves tingui lloc al nou local», han avançat.

Fins ara s'ha treballat en el reglament d'usos i, segons Santiago, no hi ha una data concreta perquè finalitzi aquest procés administratiu, tot i que la voluntat és que sigui com més aviat millor i, sobretot, dins d'aquest mandat. En els darrers mesos, i paral·lelament al procés de redacció del nou pla de joventut, s'han realitzat trobades per definir quins usos ha de tenir el local.

Bona participació

La primera fase de diagnosi per a la redacció del nou document mare de les polítiques juvenils a la capital berguedana ha tingut una molt bona resposta, segons assegura Alfocea amb les dades a la mà. «Hem fet un procés participatiu molt gran, el màxim d'ampli que hem pogut, perquè el que volíem era copsar totes les mirades per tenir una radiografia el màxim de realista possible». Han realitzat un total de 460 enquestes de manera presencial i per Internet. Tal com ha explicat Alfocea, s'havien preparat dos qüestionaris, un de dirigit als joves entre 12 i 19 anys i un altre per a joves de 18 a 34. En la primera categoria hi han participat 359 joves, i en la segona, 101. En total hi ha participat l'11,41% del total de joves que tenien dret a contestar. «Hem ampliat la franja d'edat de joves, que normalment es preveu dels 16 als 29 anys, però teníem ganes d'obrir-ho a més joves per tenir més opinions», han afegit, «i diferenciar les preguntes, perquè hi ha temes que als joves de més edat els preocupen més que als de menys edat, com són les polítiques d'emancipació que fan referència a l'habitatge, a l'ocupació, a la formació....».

A més a més, s'han organitzat grups de discussió, entrevistes exploratòries a totes les entitats juvenils, així com també d'altres sectors, als grups polítics del consistori i dues entrevistes exploratòries a dos joves de grups considerats minoritaris. «Hem recollit una informació molt diversa i que ens serà de molt profit», destaquen.

El proper pas serà contrastar aquesta informació amb les polítiques de joventut i els recursos que ja existeixen per evitar duplicitats i mantenir tot el que ja funciona, i afegir-hi els canvis i novetats que siguin d'interès segons la demanda i opinió dels joves. Santiago ha destacat la bona participació i implicació que hi ha hagut del teixit associatiu juvenil així com també a nivell particular; i ha volgut agrair també als centres de secundària de la ciutat la col·laboració en la fase de diagnosi.

Un cop fet el buidatge de les enquestes, una de les principals problemàtiques detectades pels joves és la manca d'oferta d'oci a la ciutat, així com també la falta de transport intercomarcal. El nou pla de joventut intentarà solucionar alguna d'aquestes demandes, tot i que Alfocea deixa clar que caldrà adaptar les necessitats a la realitat que ja existeix i a les polítiques que ja s'estan treballant, i evidentment caldrà tenir en compte el pressupost del qual disposa l'àrea de Joventut. «No deixarem d'oferir el que ja funciona i molt bé, perquè seria un atreviment, però el que s'haurà d'intentar és fer els canvis que es pugui a l'actual pla, i saber dirigir i orientar els joves que fan unes demandes que es pensen que no existeixen però que realment sí que les tenen a l'abast».