24 %

Aquest pla de joventut afectarà un total de 4.030 joves que formen part d'aquesta franja d'edat. Tal com es pot veure al gràfic d'aquesta pàgina, el col·lectiu més gran és el de 30 a 34 anys, seguit del de 25 a 29.