L'Ajuntament de Gironella traurà 8.000 metres cúbics de llots del riu Llobregat entre la resclosa del pont de les Eres i la zona del pont Vell al seu pas pel mig del nucli urbà del municipi. Per fer-ho invertirà 88.410 euros. L'alcalde, David Font, ha explicat a aquest diari que les obres estan en fase de licitació i que es preveu que els treballs comencin entre els mesos de març i abril. No es duran a terme abans perquè durant la tardor i l'hivern és l'època de reproducció de les espècies de l'hàbitat del sistema fluvial.

La zona més afectada és a les roques del Pont Vell, on hi ha «més fang que aigua». Els tècnics expliquen en la memòria del projecte que els llots que hi ha dipositats a la llera són fruit «dels arrossegaments propis del riu i de les petites avingudes provocades per episodis de pluja». Això « ha provocat l'acumulació de gran quantitat de fang i llot en la llera del riu en la zona entre la resclosa del pont de les Eres i el Pont Vell. En alguns punts aquests fangs sobresurten de la làmina d'aigua».

Es calcula que hi ha dipositada una capa de 60 centímetres de gruix al tram central del riu, el que passa pel nucli urbà. Caldrà retirar 8.000 metres cúbics de materials. Les obres consistiran a reduir el cabal del riu Llobregat perquè hi puguin entrar les màquines i retirar el fang i sediments, que es posaran a assecar. Un cop estiguin secs, es portaran a l'abocador comarcal de residus de Font Ollera. En el projecte dels treballs s'especifica que «no s'executarà cap actuació als talussos dels marges del riu» i es vetllarà pel correcte estat de la maquinària que es faci servir «per tal que no es produeixi cap pèrdua de combustible o altre element que malmeti la qualitat de les aigües» del riu.

Aquesta intervenció serà una de les més importants que s'ha fet a la llera del riu Llobregat els dar-rers anys segons ha explicat l'alcalde, David Font. L'alcalde gironellenc ha indicat que «és important tenir la llera en bones condicions» tant per qüestions estètiques com pràctiques.

El cost de la intervenció l'assumirà en el 80% l'ACA i en el 20% restant el consistori. «Aquesta és la primera vegada que rebem una ajuda per fer aquesta neteja, que fins ara havia sufragat íntegrament l'Ajuntament», ha explicat David Font.