? El testament de Joaquim Serra Huch recull el següent: «Volent deixar un perpetuo record i beneficiar als desheretats de la fortuna fundo amb el nom de Patronat Serra dues beques per a estudiants pobres, l'una per un nen fill de Berga de família obrera perquè estudiï la carrera de director d'indústries químiques al centre docent de la Generalitat o a un altre semblant si aquest no existís; i l'altra per una nena filla de Berga també de família obrera perquè estudiï la carrera de mestressa a l'Escola Normal de la Generalitat o una altra semblant».