L'Ajuntament de Cercs

Aquestes obres s'estan duent a terme des del 2019 i són el pas previ imprescindible per reconvertir aquesta antiga infraestructura on es cremava carbó en un planta incineradora de residus industrials per produir electricitat, una iniciativa que promou la firma Em Spain Waste& Treatment de la mà de l'empresari Lluís Basiana. Des del passat desembre el projecte executiu de la planta està a mans de la Generalitat que és qui haurà de decidir si li dóna els permisos o no. La iniciativa ha generat un fort rebuig al Berguedà.

La suspensió decretada pel consistori arriba després que els dos grups de l'oposició també ho demanessin. El desembre ho va sol·licitar el PIBER i ERC

Les peticions de paralització de les obres van ser una de les qüestions que es van tractar al ple ordinari celebrat el 7 de gener. Dos dies més tard, el secretari municipal va emetre un informe en el que proposa «la suspensió provisional i immediata de les obres» esmentades. Arran d'aquest informe, el govern ha decretat la paralització dels treballs. La raó és que les obres que s'hi estan duent a terme no s'ajusten al projecte presentat per Imfreemu SL al seu dia.

En aquest informe es posa de manifest que s'estan realitzant «més treballs dels autoritzats» concretament extraient «una gran quantiat de metall, tot l'interior de la caldera i turbines» que supera el que els promotors havien dit que traurien en el projecte d'obres que el consistori els va aprovar. L'1 de març del 2019 l'Ajuntament de Cercs va atorgar una llicència per fer els treballs de desmuntatge de plaques de fibrociment i de l'antic edifici de la caldera de la central. Les operacions de retirada de materials i desballestament està subcontractatades a una altra empresa.

L'arquitecte municipal de Cercs va constatar que es feien més obra de l'aprovada en una visita de control que hi va fer l'octubre passat. Aquest tècnic va emetre un informe en el que afirma que «les obres que s'estan executant superen amb escreix el que es va sol·licitar en el projecte presentat per Imfreemu SL». I insta a adequar el projecte.

Tal i com va informar aquest diari, el consistori va requerir l'empresa esmentada perquè presentés una ampliació del projecte que recollís la quantitat de material real que està traient amb la documentació pertinent que ho acredités. A finals d'octubre els promotors van demanar una pròrroga per presentar el que els demanava el consistori. Se'ls va concedir una prorroga de 7 dies. Tanmateix, l'empresa no va presentar la documentació complementària fins el 20 de desmebre del 2019 i no ha estat valorada pels tècnics municipals.

El darrer informe del secretari municipal adverteix que l'incompliment de l'ordre de suspensió «pot comportar l'adopció d'altres mesures provisionals, així com la imposició de multes coercitives».