L'escola pública de Sant Joan de Berga està més a prop de veure complerta una vella assignatura pendent: la posada al dia del seu pati. Aquesta setmana han començat els treballs per fer-ho possible. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Icart Obra Pública SL i costaran 120.395 euros amb el 21% de l'IVA inclòs. Els treballs consisteixen en la reparació i pavimentació de la pista polivalent d'una superfície aproximada d'uns 1.600 metres quadrats «mitjançant l'aplicació d'un tipus d'aglomerat asfàltic que evitarà el sobreescalfament del terra que es produeix actualment en les èpoques de més calor». L'asfalt actual té fissures, rugositats i li falta un bon drenatge.

Així mateix també es portarà a terme la delimitació perimetral de la superfície de la pista i la instal·lació de sistemes de drenatge per recollir l'aigua de la pluja. La intervenció també inclou la creació d'un sorral de 214,75 metres quadrats a la part sud-oest del pati i la substitució de la tanca que delimita la zona sud del pati.

Aquesta intervenció permet solucionar els problemes de conservació i reparació del pati del centre d'educació primària i garantir la seguretat dels usuaris.

Igualment se substituiran els 4 projectors actuals d'hal·logenurs metàl·lics que il·luminen el pati per projectors led. Segons el projecte de l'obra, aquest canvi comporta no només una reducció en el consum energètic de la instal·lació esmentada sinó que n'allarga la vida útil 4 vegades alhora que suposa una reducció del consum de CO2 .

La directora del centre, Mònica Corominas, ha explicat que «estem molt contents amb l'inici de les obres». Es tracta d'uns treballs llargament reivindicats i «hi ha molta expectació al centre per part de tothom». Mentre el pati estigui en obres al centre faran servir el del parc del Lledó.

Un centre del 1971

L'escola de Sant Joan va ser construïda l'any 1971 i té unes instal·lacions antigues motiu pel qual s'han plantejat una reestructuració i millora dels patis i de l'entorn de l'equipament educatiu.

L'any 2014, el professorat, les famílies i l'alumnat del centre van iniciar un procés de treball conjunt per formular una proposta d'arranjament de l'equipament. Va ser a partir d'aquesta proposta que l'Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona que redactés un projecte executiu que el consistori va rebre l'estiu del 2018.

Les obres d'ara formen part de la primera fase d'una proposta d'actuació que preveu altres actuacions en aquest centre educatiu per posar-lo al dia, entre altres accions, plantar més arbres per tenir més espais d'ombra a l'estiu, adequar un espai per a horts o crear un nou eix de comunicació a la banda est, fora del recinte escolar, «que permetria fer un nou accés, optimitzar l'escala interior existent, afavorir la connexió amb l'amfiteatre existent al parc Lladó i utilitzar-lo per a actuacions i representacions escolars». Amb tot, aquestes intervencions s'hauran de fer en altres fases.