Millorar la qualitat educativa i reduir el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis, i que es garanteixi el principi d'equitat per tal que tots els joves puguin tenir accés a una bona educació. Aquests són els objectius que s'ha fixat l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. El seu diputat, Alfredo Vega, va presentar ahir, a la sala del Casino de Berga, els recursos educatius del catàleg de serveis que ofereix l'ens provincial a regidors i alcaldes de la comarca. Des del 2015 que l'ens provincial no presentava aquest catàleg al Berguedà.

El 2019 el 96% de l'alumnat matriculat a quart d'ESO al Berguedà es va graduar. Però un 9,3% dels joves entre 16 i 17 anys va quedar fora del sistema educatiu, segons dades facilitades per l'ens provincial.

Aquest catàleg s'estructura en tres eixos: l'aportació de recursos econòmics; els tècnics, adreçats especialment a municipis petits que no tenen capacitat per assumir-los ells; i els materials. Alfredo Vega va indicar que «l'ADN de la Diputació és donar ajuts als municipis» i que per això no només han estat a Berga per presentar el seu catàleg sinó per escoltar les peticions dels regidors d'Educació i els alcaldes per «adaptar els nostres ajuts a les necessitats dels municipis».

Entre les grans xifres del que s'ha aconseguit amb el catàleg de serveis el 2019 a la comarca figura que 3.235 alumnes van gaudir de programacions artístiques a través del projecte Anem al Teatre, o que 8 municipis participen a les xarxes locals d'innovació. Pel que fa al suport econòmic, es van atorgar 52.728 euros a través de la convocatòria d'ajuts del catàleg, 191.555 euros mitjançant les ajudes a escoles bressol municipals, 76.887 per al desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants, 85.000 euros per al transport escolar no obligatori i 17.749 en transicions educatives.

Per la seva banda, Eloi Escútia, regidor d'Educació de Berga, va destacar el profit que treu la ciutat de les ajudes del catàleg, de les tècniques i de les econòmiques, que permeten projectes com el d'intervenció als patis de les escoles de Sant Joan i Santa Eulàlia.