Resoldre conflictes entre dues parts és la línia principal d'actuació i la cara més visible del servei de mediació del Consell Comarcal, però no és l'única tasca que fan. La formació i la sensibilització prèvia també són eines importants per destacar i donar a conèixer que el diàleg és una eina fonamental per evitar possibles desavinences.

La coordinadora del servei, Marta Subirana, exposa que «oferim la formació en centres de secundària, de primària i també a professionals educatius o socials de la comarca. Tot i que l'àmbit escolar és una dels prioritaris que tenim, també treballem amb entitats del territori».

Per formar i sensibilitzar, les professionals del servei de mediació posen en pràctica tècniques com els cercles restauratius, una metodologia que posa l'accent en la reconstrucció de relacions i en la confiança. Aquestes pràctiques s'apliquen a un grup de persones que volen millorar les seves relacions personals de forma dialogada. «Per a nosaltres és important la formació als professionals del territori per parlar des del mateix paradigma. No només estem contents de les formacions, sinó també dels assessoraments», acaba Subirana.

La consellera Anna Maria Serra manifesta que «al Consell Comarcal també treballem de forma transversal tot el que és l'atenció a les persones, ja sigui a primària, secundària o cicles superiors Hem trobat que era una manera efectiva de poder incidir en la societat avui dia». Aquest treball transversal des de la base a través dels estudiants de la comarca permet a les diferents àrees del Consell Comarcal poder implicar-se molt més en les necessitats que té la població. «Des de fa uns anys treballem d'aquest manera i dona els seus fruits, ja que tothom coneix molt més el Consell», valora la consellera.