L'Ajuntament de Cercs investigarà quines obres ha fet realment Infreemu SL a la vella tèrmica després que els tècnics municipals hagin detectat que s'hi han realitzat treballs sense llicència i fora dels terminis establerts. Així, el govern mantindrà l'ordre de suspensió dels treballs de desmantellament i enderroc, decretada el gener, i reclamarà més documentació als promotors per esbrinar si s'han produït irregularitats. I incoarà un expedient de caducitat de l'actual llicència urbanística, segons ha confirmat a Regió7 l'alcalde, Jesús Calderer

Aquesta obra la promou l'empresa Infreemu SL, vinculada a l'empresari manresà Lluís Basiana, promotor d'una controvertida planta d'incineració de residus industrials que vol construir en aquests terrenys i que ha generat una rotunda oposició. Mentre la Generalitat ha de decidir sobre el projecte executiu de la planta, presentat el desembre del 2019, la firma esmentada ha fet treballs de desmantellament, un pas previ per a posteriorment fer-hi la incineradora. Al principi de gener el govern de Cercs va ordenar aturar aquestes obres perquè Infreemu SL va fer treballs que no constaven en el projecte.

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha confirmat que, avui, té previst signar un decret en el qual manté la suspensió dels treballs de desmantellament de les instal·lacions que ell mateix va ordenar el gener. I insta l'empresa a documentar quines obres ha fet i dona per caducada la llicència.

Arran d'aquesta aturada i després d'estudiar la documentació aportada per l'empresa, els tècnics de l'Ajuntament de Cercs han pogut constatar que els promotors del desmantellament han fet obres amb llicència però també sense permís i que, altres obres per a les quals sí que tenien autorització no les faran, segons consta en informes del secretari i l'arquitecte municipal als quals ha tingut accés aquest diari.

L'arquitecte de Cercs recomana que «no es facin més treballs de desmuntatge ni d'enderroc dins l'àmbit de la central tèrmica fins que no es tramiti definitivament el Pla de Millora Urbana». En uns termes similars s'expressa el secretari sobre aquesta qüestió, en aquest cas en un informe que data del 27 de gener. Hi posa de manifest que mentre no es tramiti i aprovi el Pla de Millora Urbana (PMU) de la central «no és possible concedir llicències urbanístiques» , i que només es podran dur a terme les obres que tinguin llicència. Les que no en tinguin «han de restar suspeses i també qualsevol pretensió de legalització fins que no es tramiti i aprovi el PMU».

Ara, un cop confirmat que els promotors han fet obres a la tèrmica sense tenir llicència i fora de termini, els tècnics municipals han instat que es demani a Infreemu SL que n'aporti la documentació necessària. L'objectiu és que «detalli l'estat actual de la situació dins del sector de la central tèrmica després del caos generat per tal de poder regularitzar i valorar les possibles irregularitats comeses». Així consta en les conclusions d'un informe de l'arquitecte municipal datat del 14 de febrer.

En el decret que ha de signar aquest dijous el batlle de Cercs, s'instarà a l'empresa esmentada que en el termini de 15 dies «aporti la documentació acreditativa de la totalitat dels treballs efectuats» a la central tèrmica «a fi que aquest Ajuntament pugui dur a terme una valoració de les actuacions realitzades i de les irregularitats comeses», conclou un informe del secretari del 17 de febrer.

Igualment, el consistori incoarà un expedient de caducitat de la llicència urbanística 15/2018 «a la vista de la situació actual de les obres descrites» per «incompliment» dels terminis tant d'inici com d'acabament dels treballs «concedit en la llicència».

Per la seva banda, Infreemu SL ha comunicat al consistori, que fins ara ha executat el 60% de les obres projectades a la tèrmica. I admet que «s'ha realitzat algun canvi respecte del projecte i la documentació complementària presentada».