La Diputació de Barcelona iniciarà aquesta setmana les obres d'ampliació de la calçada de la carretera BV-4242 entre els punts quilomètrics 0,0 i 0,800 d'accés al santuari de Queralt, al terme municipal de Berga.

Fonts de l'ens han explicat que les obres, que tenen un pressupost de 233.370 euros, inclouen l'eixamplament de la calçada, la construcció de cunetes de formigó i vorera en zona urbana, així com un pas de vianants que creua la carretera amb enllumenat per donar continuïtat a l'itinerari de vianants existent en el Pk 0,625. L'actuació també inclou l'adequació e la senyalització a la normativa actual així com la protecció de talussos i mesures paisatgístiques correctores amb terra vegetal i hidrosembra.

Les fonts indicades han exposat que la BV-4242 "té les característiques pròpies d'una carretera de muntanya molt accidentada que discorre a mitja vessant. La calçada actual, en l'àmbit del projecte té una amplada inferior a cinc metres i sense vorals. En la major part del traçat, el marge esquerra està en desmunt i no disposa de cuneta triangular de formigó i en el marge dret una barrera de seguretat metàl·lica"