La Diputació de Barcelona iniciarà les obres d'ampliació de la calçada de la carretera BV-4242 entre els punts quilomètrics 0,0 i 0,800 d'accés al santuari de Queralt, al terme municipal de Berga.

Fonts de l'ens han explicat que les obres, amb un pressupost de 233.370 euros, inclouen l'eixamplament de la calçada, la construcció de cunetes de formigó i vorera, així com un pas de vianants que creua la carretera amb enllumenat per donar continuïtat a l'itinerari de vianants que hi ha. L'actuació també inclou l'adequació de la senyalització a la normativa actual, així com la protecció de talussos i mesures paisatgístiques correctores.

Les fonts indicades han exposat que la BV-4242 «té les característiques pròpies d'una carretera de muntanya molt accidentada que discorre a mig vessant. La calçada actual, en l'àmbit del projecte té una amplada inferior a cinc metres i sense vorals. En la major part del traçat, el marge esquerre està en desmunt i no disposa de cuneta triangular de formigó, i en el marge dret hi ha una barrera de seguretat metàl·lica».