El que avui és l'Àrea Bàsica Policial del Berguedà va començar sent una cosa molt més modesta. El 1995, els Mossos d'Esquadra no tenien competències en matèria de seguretat ciutadana i constituïen una Unitat Comarcal. A la foto, es pot veure el suport que es feia servir en aquells primers anys per tal de deixar constància de la feina realitzada. És l'anomenat «llibre de novetats», i s'hi apuntaven les incidències a mà.