El grup de Junts per Berga (JxBerga) proposarà en el ple d'aquest dijous, que l'Ajuntament creï una comissió de festes.

L'objectiu és «canalitzar la participació ciutadana en el procés d'elaboració de la programació i l'assessorament en la creació i desenvolupament de les activitats festives al municipi, puntuals o periòdiques». Així com també «coresponsabilitzar els grups i entitats en la seva difusió, promoció, preservació i generar nou contingut per a les festes del municipi i per fer-les més properes al ciutadà».

JXBerga proposa la creació d'un Reglament de Funcionament que «determini la seva composició i que garanteixi la presència de membres de l'Ajuntament, però també i especialment de representants de les entitats de cultura popular del municipi, de les entitats esportives i del teixit musical així com que el propi reglament vetlli per la representació de la infància, joventut i la tercera edat)».

El principal grup de l'oposició insta al govern de l'Ajuntament de Berga que «reservi una partida pressupostària concreta i independent per tal de garantir el funcionament de la Comissió, el finançament de la qual hauria d'anar regulat en el propi Reglament de Funcionament».