? Amb la victòria del bàndol liberal a la batalla de Berga, que segons el diari El Constitucional va deixar uns 350 morts entre els dos contrincants, el general Espartero va manar destruir gairebé totes les fortificacions carlines de la ciutat. Segons les informacions publicades per Martí Picas, va ser una ordre general a tot el país per evitar que aquests punts fossin ocupats una altra vegada. El fortí de la Torre de la Petita, el de Santa Magdalena i la bateria de Pau Vila van ser les excepcions, ja que Espartero va creure que la resta de fortificacions de la ciutat eren d'escàs interès militar.