La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Berguedà ha estrenat junta directiva amb un nou president, Narcís Torrentó (ADF Viver i Serrateix). La junta s'ha compromès a donar un impuls a la federació i a les diverses ADF que la componen. Les primeres tasques que està realitzant la junta entrant són l'actualització de la documentació, la renovació dels carnets, la planificació de formacions de Carnet Verd i Groc i l'inventari del material que hi ha repartit pel territori.

Reagrupar el material suposarà tenir a mà la informació sobre tot allò de què es disposa per afrontar els possibles incendis forestals i altres situacions d'emergència. La federació afronta noves propostes engrescadores com la participació a la Fira de Maig de Berga per donar a conèixer les diferents ADF o la creació d'una estructura dinàmica que permeti grups d'actuació ràpida a cada ADF.