Els passacarrers de la Patum tindran un recorregut fix que no es tocarà amb el pas dels anys. Els itineraris de les passades del dimecres i el dissabte seran sempre els mateixos i sobre aquestes rutes ja traçades se situaran els salts d'autoritats i administradors. Aquest és un dels punts que es van aprovar durant la junta general del Patronat de la Patum celebrada divendres a Berga. Pocs dies abans s'havia creat una comissió formada per diferents actors de la festa amb l'objectiu principal de millorar el funcionament de les passades i optimitzar el temps de cada salt.

La regidora de Patum de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha explicat a Regió7 que «la voluntat és establir un recorregut fix. Si funciona, veiem que va bé i és òptim, el mantindríem cada any». A la festa de l'any 2019 el passacar-rers va tenir certs problemes de mobilitat i s'ha decidit actuar per aconseguir establir una ruta més còmoda i segura per a comparses i participants. «Vam estar estudiant els recorreguts i els espais que són més problemàtics. Hi ha llocs on es perd molta estona. L'any passat per exemple hi havia punts on s'havia de tornar a girar enrere», argumenta Valverde.

El passacarrers del dimecres està dedicat a les autoritats i el del dissabte als administradors. Aquests podran seguir triant on es fa el salt en el seu honor, però haurà de ser en un punt de la ruta fixada. Valverde exposa que «hem establert una proposta de recorregut que s'ha passat a la resta de regidors perquè ells mateixos triïn on volen fer el seu salt, i el plantejament és que a mesura que els administradors es vagin apuntant també el dissabte hauran d'escollir el salt dins d'aquell recorregut marcat».

Aquesta decisió que afecta el passacarrers i que es va tractar a la junta general del Patronat de la Patum va ser consensuada en una reunió celebrada el dia 27 de febrer. «Ens vam trobar per parlar de com es pot millorar el passa-carrers perquè sempre és el que comporta més debat i és més problemàtic. Vam decidir crear una comissió formada per les dues cobles que hi intervenen tant el dimecres com el dissabte, el tabaler, el cap de colla dels gegants, representants dels vestidors de plens i maces, i també es van convocar els resposanbles de les dues guites, però per motius laborals no hi van poder assistir, per últim també hi havia la persona encarregada de la sonorització i representants de la Policia Local», declara la regidora.

Restauració «de mínims»

La junta del Patronat de la Patum també va acordar que la restauració de les comparses se seguirà fent anualment. Tot i que la intenció del consistori és que en el futur es pugui portar a terme una restauració integral de la comparseria patumaire, el cost d'aquesta intervenció seria molt elevat i queda descartat fins a trobar noves ajudes. Segons es va parlar al Patronat, la comparsa que necessita més urgentment un restauració és l'àliga.

Valverde desgrana que «la previsió és fer els treballs com ho fem sempre, bàsicament el que realitzem és una restauració de mínims, perquè les figures puguin sortir a la plaça en condicions. Fer aquesta restauració implica una contractació externa de la restauradora, que és la persona que ho fa habitualment des de ja fa anys. L'actuació costa entre 15.000 i 18.000 mil euros. Això ens permet fer una restauració de manteniment anual».

Tot i que enguany el departament de Cultura des de l'àrea de Patrimoni s'ha implicat econòmica i tècnicament en la restauració de les comparses patumaires, l'Ajuntament berguedà encara no pot assumir una restauració total. «La nostra proposta i la de la restauradora és poder fer una restauració integral de tota la comparseria, que això implicaria molts anys de feina, no es podria fer en un any. El pressupost seria al voltant dels 200.000 euros. Evidentment no podem assumir-ho i per aquest motiu es farà l'actuació anual», acaba Valverde.