L'Ajuntament de Berga ha fet l'aprovació inicial del projecte per invertir 1 milió d'euros per millorar el polígon industrial de la Valldan. Aquestes obres es duran a terme aquest 2020 i ha de permetre fer-hi una de les intervencions de més envergadura que s'hi han realitza des de la seva construcció a finals de la dècada dels 60 del segle XX, segons ha explicat a Regió7, Aleix Serra, el regidor d'Urbanisme.

El polígon que, té una gran activitat industrial, pateix mancances en el seus serveis i infraestructures atès s'han envellit i degradat per la falta de manteniment. «La imatge actual és d'un cert caos en quant a l'aparcament a la via pública i a la secció dels vials i en especial de les voreres que els usuaris les han anant modificant sense un criteri general» tal i com s'afirma en la memòria del projecte redactat per l'arquitecte Joan Canal. El projecte preveu actuacions de millora de la mobilitat, «tant de transport públic com d'oferir alternatives a l'accés amb cotxe privat, amb la creació de camins de circulació per a vianants i bicicletes que el connectin amb el casc urbà de Berga».

Les obres permetran actuar a l'entrada principal del polígon , el camí de Garreta. El projecte en contempla la reurbanització entre l'entrada al polígon i el camí de Can Ballús, «i vol donar resposta als problemes d'aparcament, accessibilitat, instal?lacions, zones verdes i millora de la imatge»

Una altra de les actuacions per millorar la mobilitat afectarà a l'accés més utilitzat per vianants i ciclistes per accedir al polígon que el connecta amb el nucli urbà de Berga «a través de la vorera segregada» al costat nord de la Carretera C-26. El projecte preveu l'ampliació d'aquest vial de vianants i bicicletes «des de l'entrada del polígon fins al Camí de Can Ballús, mitjançant la millora de l'antic camí que transcorre paral·lel a l'est del carrer Camí de Garreta».

La intervenció prevista al polígon també inclourà la reurbanització del carrer dels Germans Farguell entre el camí de Can Ballús i el camí de Sant Bartomeu i la creació d'aparcaments en bateria ambdós costats del carrer.

El projecte posa de manifest que «la xarxa existent d'abastament d'aigua al polígon està molt poc sectoritzada, la qual cosa fa que una avaria afecti a gran quantitat d'empreses». Per tant es propoposa sectoritzar la xarxa, «en trams homogenis que permetin detectar les zones que presentin fuites i així millorar el rendiment de la xarxa i evitar que el mínim número d'empreses es quedin sense aigua al poder donar subministrament alternatiu».

També es preveu «la instal·lació d'aigua calenta a 80ºC a la part sud del polígon, sortint de la central de biomassa, passant pel carrer d'Andreu Ros, continuant pel carrer de Font Caldes i fins a l'inici del carrer Camí de Sant Bartomeu». Així mateix preveu canalitzar la fibra òptica al recinte que està parcialment instal·lada amb cablejat aeri.