L'Ajuntament de Gironella té la intenció d'aprovar aquest dimarts al vespre en una sessió plenària que se celebrarà per via telemàtica una sèrie de mesures econòmiques destinades a reduir els greus efectes del coronavirus entre els seus vilatans.

La bateria de propostes es divideixen en dues branques, el suport a les famílies i el suport a les empreses, autònoms i activitats al municipi. Fons del consistori han confirmat a Regió7 que aquestes no seran les úniques mesures econòmiques que es presentaran al ple.

En el primer apartat, el de les famílies, destaca la exempció parcial de diferents quotes de pagament, com per exemple a les llars d'infants municipals, al Casal de la Gent Gran o la Biblioteca.

En l'àmbit de les empreses, el consitori gironellenc obrirà una línia de subvencions per a les empreses que hagin hagut de presentar un ERTO total o parcial per a les seves plantilles amb el condicionant que un cop acabat el període temporal establert en l'ERTO, l'empresa recuperi, com a mínim, el nivell de persones ocupades que tenia abans de la presentació del mateix.

Aquestes son les mesures adoptades per l'Ajuntament de Gironella

1. Suport a les famílies

1.1. Exempció parcial de la quota d'escolarització de les llars d'infants municipals Estel Gironella i Estel Bassacs mentre duri el període d'estat d'alarma

1.2. Exempció parcial de la quota de les activitats i tallers del Casal de Gent Gran "La Llar" mentre duri el període d'estat d'alarma

1.3. Exempció parcial de les quotes de les activitats i tallers de la Biblioteca de Gironella mentre duri el període d'estat d'alarma

1.4. Modificació dels calendaris de recaptació de l'IVTM fent possible la seva liquidació, segons acord de l'ORGT, fins al 2 de juny (termini actual del 20 d'abril)

En principi, la resta de calendaris (juliol següent liquidació) no es veuria afectada.

1.5. Exempció dels costos de devolució dels rebuts del 1r trimestre 2020 del consum d'aigua potable a aquells que puguin acreditar que, la devolució del mateix, ha estat conseqüència de l'aturada de l'activitat o un descens significatiu vers el mateix trimestre de l'any anterior.

2. Suport a empreses, autònoms i activitats al municipi de Gironella

2.1. Exempció parcial de la taxa d'ocupació de la via pública en les activitats de bar, restaurant i botiga-degustació mentre duri el període d'estat d'alarma

2.2. Exempció parcial de la taxa de recollida de residus en totes les activitats econòmiques donades d'alta i que puguin justificar el cessament de l'activitat durant el període d'estat d'alarma i/o durant la 2a fase d'aquest estat d'alarma que prohibeix la mobilitat de persones treballadores cap a negocis no essencials (segons CNAE donat d'alta al registre d'activitats de l'ajuntament)

2.3. Línia de subvencions per a les empreses i negocis que hagin hagut de presentar un ERTO total o parcial per a les seves plantilles. Es tracta d'una línia de subvenció, a fons perdut, per aquesta situació excepcional. El condicionant és que, un cop acabat el període temporal establert en l'ERTO, l'empresa recuperi, com a mínim, el nivell de persones ocupades que tenia abans de la presentació del mateix.