L'Associació Petjades de Puig-Reig i la veterinària del Centre Veterinari Les Abelles, Núria Puigdellívol, han realitzat un comunicat per tranquil·litzar a tota la població que tenen mascotes sobre el perill que aquestes comporten pel que fa a la transmissió de la Covid-19. En ell es recorda que ara per ara no hi ha cap evidència que demostri que els animals puguin transmetre la malaltia a persones o a altres animals així com tampoc s'ha pogut demostrar que puguin patir la malaltia com les persones.

Tot i això reconeixen que s'han donat casos aïllats d'animals domèstics que han patit alguns dels símptomes, però asseguren que aquests casos no tenen confirmació oficial i que, en tot cas, en aquests casos excepcionals els animals tenen contacte estret amb les persones afectades.

L'associació i Puigdellívol expliquen també que s'han realitzat estudis experimentals per conèixer com actua el virus en els animals i en ells s'ha descobert que, sobretot els gats, hi poden ser susceptibles. Tot i això recorden que aquests resultats s'han d'agafar amb pinces ja que es duen a terme en condicions experimentals de laboratori i amb una càrrega de virus molt alta i que, per tant, no són les condicions naturals ni quotidianes de transmissió del virus,

Pel que fa a les recomanacions a seguir sobre els animals de companyia assenyalen que continuen igual. Al tornar de passejar recomanen mantenir la higiene de cara, potes i cua. En el comunicat asseguren que les potes es poden rentar amb una solució de 20 ml de lleixiu per un litre d'aigua o amb aigua i sabó, tenint clar que després s'han d'eixugar aquestes zones. Si el cuidador nota que té símptomes de coronavirus es recomana es demana que alguna persona de confiança cuidi la mascota i, si no és possible, cuidar-la amb tot el material de prevenció necessari i mantenint una higiene adequada i freqüent.